Преди да започнете да проучвате пазара за продукти и решения за домашна автоматизация, най-важното, с което трябва да сте наясно, е какво точно искате да автоматизирате.

Когато знаете какво, отговорите на въпросите Как? и Колко? ще бъде последват сами. Първото нещо, което Ви препоръчваме да направите, когато решите да автоматизирате дома си, е да си отговорите ясно на въпроса: Какво вкъщи искам да става автоматично?

Вижте няколко отправни точки, от които можете да започнете:

  • Пускане на кафеварката в определен час
  • Спиране на климатика, когато Ви няма дълго време
  • Хранене на котката по зададен график
  • Светване и изгасване на осветлението при определени условия
  • Намаляване на отоплителната система при достигната фиксирана от вас температура
  • Пускане на щорите в определени части от деня
  • Автоматично заключване на гаражната врата, когато помещението е празно
  • Задействане на сирена при засечено неочаквано/непланирано движение в дома ви

Всичко, захранвано от електричество, може да бъде автоматизирано. С подходящо планиране и проектиране всеки процес, който желаете, може да стане автоматичен. Съществуват най-различни продукти, които лесно добавяте към уредите, устройствата и системите в дома си и така ги правите “умни”.

Най-добрата практика за избор на устройства е предварителното уточняване на това, от което се нуждаете. Преди да започнете да избирате продукти, Ви препоръчваме да си направите списък с нещата, които искате да бъдат автоматизирани. Когато разполагате с такъв списък, търсенето на компоненти за желаната от вас инсталация е много по-лесно и разнообразието от продукти се превръща в плюс за Вас.

Друга добра практика, която да следвате при избора си, е ориентирането към устройства и стандарти с добра оперативна съвместимост (такива, които работят безпроблемно заедно) и които позволяват лесно надграждане след време.

Важно е всяко от устройствата, които избирате за инсталацията си, да могат да комуникират помежду си на общ език (техническият термин за този общ език е протокол), т.е. да бъдат съвместими едно с друго.

Протоколът за домашна автоматизация е набор от правила за комуникация между отделните устройства. Комуникацията става като от устройство на устройство се предават/приемат данни.

Едно от предизвикателствата на този етап от развитието на технологиите за домашна автоматизация е липсата на унифициран индустриален стандарт за тези протоколи. Повечето от марките на пазара предпочитат да ползват собствени патентовани технологии, което често затруднява потребителите при надграждането на системите им.

Сред най-разпространените стандарти и технологии на пазара са Z-Wave, ZigBee, KNX, X10 и др.

Z-Wave е радиочестотен протокол, който на територията на Европа оперира на честота 868.42 MHz. На тази по-ниска честота има по-малко смущения и генерираната дължина на вълната е по-голяма, което прави преминаването на сигнала през стени и предмети по-лесно. Устройствата, базирани на Z-Wave, се свързват чрез решетъчна мрежа (англ. mesh network) така, че всеки модул, който се добавя, допълнително усилва мрежата като цяло.

ZigBee ползва радиочестота 2.4 GHz. Съществува ZigBee Alliance, в който група корпорации разработват устройства за автоматизация, които спазват стандарта ZigBee. Това позволява прави възможна оперативната съвместимост на различни модули, независимо от това, кой е техният производител.

X10 е стандарт, който съществува още от 1970 година. Стандартът е един от първите, въведени в областта на домашната автоматизация. Първоначално се използва за обмен на информация през електрическата инсталация, но през годините X10 добавя и възможността за безжична комуникация.

Цената за внедряване на мрежа за домашна автоматизация зависи изцяло от това какво искате да автоматизирате и от устройствата, които ще изберете.

Не. Можете да започнете със съвсем малки подобрения, като постепенно надграждате.

Не. Устройствата и инсталациите за домашна автоматизация можете да ползвате във всякакви помещения и постройки, в които искате да автоматизирате процеси като отопление, осветление, климатизация и др.

Да. Едно от предимствата на домашната автоматизация е възможността за отдалечен контрол и дистанционно наблюдение. Можете да следите всички умни свързани устройства като за тази цел Ви трябва контролен център и Интернет достъп.

С добре настроени правила за автоматичното регулиране на уредите и системите в дома Ви можете да намалите значително разходите на домакинството за отопление, осветление, електричество и др.

Един от начините да пестите енергия и разходи е настройването на автоматично изключване на осветлението, когато в дома Ви няма никой, намаляване на отоплението при достигната определена температура или спиране на климатика при отворен прозорец.

Z-Wave е технология, разработена специално за нуждите на домашната автоматизация от датската компания ZenSys през 90-те години на миналия век.

В момента Z-Wave е водещ международен стандарт за безжична комуникация, който се спазва от над 250 производители по цял свят. Благодарение на Z-Wave Alliance съществува богата екосистема от различни продукти на различни марки, които са изцяло съвместими помежду си и могат да бъдат съчетани в обща мрежа.

Z-Wave продуктите комуникират помежду си безжично в мрежа, която може да бъде следена и управлявана през телефон, таблет или настолен компютър.

Честотата, която Z-Wave технологията използва в Европа, е 868.42 MHz. Z-Wave устройствата работят на батерии и имат ниско електромагнитно излъчване.

Трудно би било да се дефинират точни стойности, защото обхватът зависи от много фактори – най-вече от околната среда и вида на конкретно устройство. Средният обхват между две Z-Wave устройства при пряка видимост е между 30-50 метра, а на закрито (в сграда) около 15-20м.

Постоянно захранените устройства, като релета и контакти, изпълняват ролята на повторители на сигналите и разширяват обхвата на една Z-Wave мрежа.

Устройствата, които работят на батерии, имат значително по-малък обхват от предходните.

Не. Устройствата са лесни за употреба и монтаж. Монтирането на повечето става с винтове или двойно залепващо тиксо. Има и такива, например умните контакти и разклонители, които е достатъчно да включите в съществуващ контакт. Инсталирането на някои продукти, като например заключващи механизми, може да отнеме повече време, но като цяло устройствата са лесни и удобни за монтаж

Да. Устройствата Z-Wave оперират в рамките на т.нар. решетъчна мрежа (англ. mesh network), в която един продукт предава сигнала на друг, докато не бъде достигната крайната дестинация. По този начин системата значително увеличава обхвата си.

Z-Wave разполага с най-голямото разнообразие от продукти за домашна автоматизация. Сред най-популярните са устройства за контрол и автоматизация на осветлението, термостати, системи за сигурност, детектори за движение, дим, теч, актуатори за щори и гаражни врати.

Съветваме Ви първо да си направите списък с нещата, които искате да автоматизирате. След това можете да започнете да търсите устройства, които да отговарят най-точно на нуждите Ви.

Ако се нуждаете от помощ или консултация, можете да се свържете с нас.