ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОМАШНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Приложенията на домашната автоматизация са многобройни и изцяло съобразени с нуждите на всяко домакинство. Мрежите от свързани устройства, които Ви позволяват да управлявате уредите в дома си автоматично и/или дистанционно можете да използвате не само у дома, но и във вили, гаражи, къщи и всякакви помещения, до системите в които искате да имате отдалечен достъп.

Примери за някои ежедневни приложения на домашната автоматизация са автоматичното спиране и пускане на климатизационните инсталации в дома Ви, автоматичното изключване на всички желани уреди и осветителни тела при заключване на външната врата, автоматична забрана на достъпа до определени помещения, автоматично блокиране на уреди, при регистрирана авария, сигнализация при забравени отворени прозорци или врати.

КАКВО ОЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ В ЕДИН АВТОМАТИЗИРАН ДОМ?

Автоматично задействане на всякакви системи при предварително зададени условия

Оборудването за домашна автоматизация Ви дава възможност да настроите пускане на осветителните тела в дома си при засечено движение или спиране на климатика при регистрирано отваряне на врата или прозорец.

Автоматичното спиране и пускане на уреди може да Ви послужи и за да настроите определени устройства или системи да спират работата си, когато в къщата няма хора. Бихте могли и да автоматизирате изключването на цялата електрическа инсталация при засечен сигнал за авария.

Автоматично регулиране на разхода на енергия

Едно от големите предимства на домашната автоматизация е пестенето на енергия. С помощта на контролен център и подходящо зададени настройки и предпочитания, можете да постигате високи нива на енергоефективност. Следейки потреблението на енергия, знаете кои уреди и системи изразходват най-много и съответно оптимизирате и автоматизирате работата им.

Автоматизирано получаване на известия и задействане на сигнализация

Различните сензори за теч, наводнение, дим, пожар, въглероден оксид и други показатели на околната среда засичат аварията в самото й начало и Ви дават възможност за навременна реакция. Можете да настроите задействане на сигнализация и/или изпращане на автоматични известия.

Следене и автоматично/дистанционно регулиране на показатели

Свързаните устройства в дома Ви можете да използвате и за да регулирате автоматично температурата, влажността, качеството на въздуха и осветеността в помещенията. Например при регистрирана ниска влажност овлажнителят за въздух в стаята се включва или радиаторът Ви се изключва, за да не надвиши предварително зададената от Вас температура в помещението.

Дистанционно/автоматично включване и изключване на електрически уреди

Умните контакти (или разклонители) Ви позволяват да активирате и деактивирате автоматично в определен час (по график) всички включени в тях електрически уреди и устройства. Можете също и да проверявате, включвате и изключвате тези устройства, независимо къде се намирате, през мобилно приложение или браузър.

Наблюдение на помещенията Ви в реално време от всяка точка

Камерите за наблюдение, датчиците за движение и сензорите за отваряне на врати и прозорци, в комбинация с автоматизирани сигнализиращи системи защитават дома Ви и Ви предоставят пълна информация за състоянието му, което можете да следите от всяка точка в реално време.

💡 Изброените дотук примери са сред най-често използваните приложения на домашната автоматизация, но не изчерпват големия набор възможности за автоматизиране на един дом. Всяко домакинство е различно и нуждите му от автоматизация са специфични. Затова, ако Ви е необходима повече информация, се свържете с нас. С радост ще Ви помогнем да изберете най-подходящите устройства и мрежи за Вашия конкретен случай.