КАК РАБОТИ ДОМАШНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ / УМЕН ДОМ

 

В основата на технологиите за домашната автоматизация стои комуникацията (обменът на входни и изходни данни) между различни уреди, устройства и системи. Например сензор изпраща сигнал до изпълнително устройство, което дърпа завесите или няколко сензора изпращат сигнал до контролен център, който обработва данните и задейства автоматично определена сцена (т.е. задава на режима на работа на избрана комбинация от устройства).

КАК СИ “ГОВОРЯТ” УРЕДИТЕ?

 

Общуването между устройствата се осъществява в мрежа, която може да се състои от малък брой устройства или от повече устройства, управлявани от общ контролен център.

Устройствата биха могли да комуникират (да си разменят информация/данни) чрез кабелна мрежа или безжично, с помощта на протоколи (набор от правила за обмяна на данни и информация през мрежа).

Няма един единствен установен стандарт за работа на оборудването, част от мрежите в автоматизирания дом. Има хиляди устройства и множество конкуриращи се стандарти, канали и протоколи за комуникация.

СТАНДАРТИ ЗА ДОМАШНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

 
 

В по-голямата си част оборудването за изграждане на системи за домашна автоматизация не се произвежда по един единствен стандарт. Съществуват множество конкуриращи се стандарти както за жичните (кабелни) така и за безжичните решения за изграждане на “умен” дом. Благодарение на по-голямата гъвкавост, която предоставят, и сравнително ниската си цена, безжичните технологии са сред предпочитаните на пазара.

Въпреки че съществуват разнообразни адаптери и софтуеър, с които всяко устройства да успее да комуникира с друго такова, базирано на различен стандарт, стандартизираните решения са за предпочитане като по-евтини, по-сигурни и по-лесни за надграждане.

Сред по-разпространените стандарти в сферата на домашната автоматизация са Z‐Wave, ZigBee, En-Ocean, KNX, X10.

СТАНДАРТЪТ Z-WAVE

 
 

Една такава стандартизирана технология е Z-Wave.

Z-Wave е радио протокол за обмен на данни, предназначен за мрежи за домашна автоматизация. Технологията е разработена от датската компания ZenSys (понастоящем Sigma Designs) и към момента повече от 250 производители базират продуктите си на нея.

В екосистемата на Z-Wave има повече от 1000 оперативно съвместими продукта. Всички устройства, които работят на базата на протокола Z-Wave имат сертификат за съвместимост.

Благодарение на предимства като оперативна съвместимост, честота (Z-Wave честотата, използвана в Европа, е 868.42 MHz, което означава, че вероятността за смущения е минимална), изключително нисък разход на енергия (Z-Wave устройствата работят на батерии) и не на последно място ниско електромагнитно излъчване (около 4 хиляди пъти по-ниско от това на мобилните телефони), безжичната технология Z-Wave e една от широко използваните в сферата на домашната автоматизация.

Оборудването, предлагано от Домотика, работи на базата на безжичната технология Z-Wave.

КАК РАБОТИ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ДОМАШНА АВТОМАТИЗАЦИЯ Z-WAVE?

 
 
 

Технологията Z-Wave е създадена специално за комуникация между устройства, уреди и системи в жилищни помещения. Продуктите, базирани на този стандарт, си говорят помежду си в защитена мрежа, която може да бъде контролирана и автоматизирана от мобилен телефон, таблет или настолен компютър.

Основните елементите на системите за домашна автоматизация с оборудване от Z-Wave са: сензори, контролери, актуатори, контролен център, многофункционални устройства.

  • Сензорите са устройства, които измерват или засичат промени в околната среда (температура, движение, осветеност, дим и др.). Те събират и подават информация за това какво се случва в дома ви.
  • Контролерите са устройства или механизми за управление.
  • Актуаторите са изпълнителните устройства, които задвижват съответния уред.
  • Контролният център управлява мрежата от свързани устройства и ви позволява да я автоматизирате и регулирате дистанционно (през интернет).
  • Многофункционалните устройства могат да бъдат няколко сензора, обединени в едно устройство или устройства, които съвместяват в себе си функции на няколко други устройства.
💡 Повече за домашната автоматизация можете да видите в разделите Приложения и Ползи. Ако се нуждаете от помощ при избора на най-доброто решение за автоматизиране на дома Ви, Ви очакваме на телефон +359 877 550 450 или чрез страницата за връзка с нас.