Всички категории

  • Всички категории
  • За градината
  • Здраве
  • Климатизация
  • Контролери
  • Осветление и контакти
  • Сензори
  • Сигурност
0

Терминология

Малък справочник с най-често срещаните термини от областта на домашната автоматизация

Търсенето и изборът на подходящи устройства, с които да изградите мрежата от свързани уреди и системи в дома си, са по-лесни, когато знаете какво означават някои от най-често използваните термини, в областта на домашната автоматизация.

Подредили сме отговорите на въпросите “Какво е …?” по азбучен ред.

Какво е актуатор?

Актуаторът (англ. actuator) е изпълнително устройство, което задвижва различни уреди и устройства. Такива изпълнителни устройства могат да бъдат димери, щепсели, шатъри, вентили и други.

Какво е асоцииране?

Асоцииране (англ. association) се нарича процесът на добавяне на дадено устройство към група, за да може то да бъде управлявано заедно с всички други устройства част от тази група.

Какво е безжична мрежа?

Безжичната мрежа (англ. wireless network) е мрежа, в която устройствата комуникират безжично, използвайки радио вълни (RF). Както Wi-Fi така и Z-Wave са безжични мрежови технологии.

Какво е възел?

Възел (англ. node) се нарича точка или устройство, част от мрежа, които имат уникален адрес, който се използва от контролиращото устройство за управление и контрол.

Какво е гейтуей?

Гейтеуйът (англ. gateway) свързва мрежата на автоматизирания дом към Интернет като по този начин Ви позволява да контролирате свързаните устройства от всяка точка на света с помощта на компютър или смартфон.

Какво е група?

Групата (англ. group) Ви позволява да обедините няколко устройства и да ги управлявате като едно. Например, вместо да задавате включване на уред А, уред B и уред C поотделно при засечено движение, можете да обедините трите устройства в група 1 и да зададете включване на група 1 при определени устройства.

Какво е димер?

Димерът (англ. dimmer) e устройство, чрез което се контролира степента на осветеност, както и включването и изключването на осветлението.

Какво е Ethernet?

Ethernet е система за създаване на компютърна мрежа. Обикновено безжичните рутери позволяват свързването с компютър или друго устройство чрез Ethernet.

Какво е интернет протокол?

Интернет протоколът (англ. IP,Internet Protocol) е стандартен набор от правила за изпращане и получаване на данни в мрежа или през Интернет.

Какво е IR?

IR e съкращение от английската дума Infrared (Инфрачервен). IR се използва от дистанционни контролери за управление на уреди като телевизори, DVD устройства и други. Сигналът изпращан от контролиращите устройства се изпраща с помощта на инфрачервена светлина.

Какво е контролер?

Контролерът (англ. controller) е устройство, което управлява други устройства, с които е в мрежа. Контролерите биват най-различни - от съвсем прости (само с функции за включване и изключване), до такива които дават достъп до Интернет и Ви позволяват да контролирате мрежата си, където и да се намирате.

Какво е LED?

LED (съкращение от англ. Light Emitting Diode - светоизлъчващ диод) се използва за съвременните осветителни крушки, които консумират много малко енергия, обикновено 10% от тази, консумирана от традиционните крушки.

Какво е мрежа?

Мрежа (англ. network) представляват две или повече устройства, свързани помежду си. Мрежата позволява на устройствата на обменят данни.

Какво е протокол?

Протоколът (англ. protocol) е набор от правила за комуникация, които позволяват на устройствата от дадена мрежа да общуват помежду си.

Какво е радиочестота (RF)?

RF е съкращение от "Radio Frequency" (Радиочестота). Всички безжични технологии използват RF сигнали, за да получават и изпращат информация. Различните технологии за домашна автоматизация използват различни честоти: В Европа Z-Wave използва честотата 868.42MHz.

Какво е решетъчна мрежа?

Решетъчната мрежа (англ. mesh network) e вид мрежа, която позволява на всяко устройство (всеки възел от нея) да изпраща, получава и повтаря съобщения. Този процес прави мрежата по-устойчива и увеличава обхвата й.

Какво е рутер (маршрутизатор)?

Рутерът (англ. router) свързва локална мрежа (LAN - local area network) към Интернет. При повечето инсталации за домашна автоматизации рутерът контролира кабелните (Ethernet) и безжичните (Wi-Fi) мрежи както и комуникацията с Интернет.

Какво е протокол?

Протоколът (англ. protocol) е набор от правила за комуникация, които позволяват на устройствата от дадена мрежа да общуват помежду си.

Какво е сензор?

Сензорът (англ. sensor) e устройство, което изпраща информация по мрежата при установена промяна на условията в околната среда. Например при засечено движение, определена температура, влага, дим и др.

Какво е сцена?

Сцените (англ. scene) Ви позволяват да задавате различни режими на работа на различни устройства, които да се активират при определени условия. Например можете да зададете следната сцена: при засечено движение, включи осветлението и увеличи отоплението в помещението.

Какво е събитие?

В областта на домашната автоматизация събитие (англ. event) се нарича наборът от команди, които биват изпълнявани при подаден сигнал от устройство или сензор.

Какво е устройство?

Устройство (англ. device) е всеки електронен продукт, който може да бъде включен в безжична мрежа. Всяко устройство, част от инсталацията в умния дом се разглежда като възел (англ. node) от мрежата.

Ако не сте открили това, което търсите, пишете ни и ние ще включим търсения от Вас термин в речника, за да го направим по-пълен източник на информация за начинаещите в домашната автоматизация.

Продължете с покупките