Всички категории

 • Всички категории
 • За градината
 • Здраве
 • Климатизация
 • Контролери
 • Осветление и контакти
 • Сензори
 • Сигурност
0

Често задавани въпроси

1. Откъде да започна, когато реша да автоматизирам дома си?

Преди да започнете да проучвате пазара за продукти и решения за домашна автоматизация, най-важното, с което трябва да сте наясно, е какво точно искате да автоматизирате.

Когато знаете какво, отговорите на въпросите Как? и Колко? ще бъде последват сами. Първото нещо, което Ви препоръчваме да направите, когато решите да автоматизирате дома си, е да си отговорите ясно на въпроса: Какво вкъщи искам да става автоматично?

Вижте няколко отправни точки, от които можете да започнете:

 • Пускане на кафеварката в определен час
 • Спиране на климатика, когато Ви няма дълго време
 • Хранене на котката по зададен график
 • Светване и изгасване на осветлението при определени условия
 • Намаляване на отоплителната система при достигната фиксирана от вас температура
 • Пускане на щорите в определени части от деня
 • Автоматично заключване на гаражната врата, когато помещението е празно
 • Задействане на сирена при засечено неочаквано/непланирано движение в дома ви

2. Всичко ли може да се автоматизира?

Всичко, захранвано от електричество, може да бъде автоматизирано. С подходящо планиране и проектиране всеки процес, който желаете, може да стане автоматичен. Съществуват най-различни продукти, които лесно добавяте към уредите, устройствата и системите в дома си и така ги правите “умни”.

3. Как да избера сред толкова много продукти и стандарти?

Най-добрата практика за избор на устройства е предварителното уточняване на това, от което се нуждаете. Преди да започнете да избирате продукти, Ви препоръчваме да си направите списък с нещата, които искате да бъдат автоматизирани. Когато разполагате с такъв списък, търсенето на компоненти за желаната от вас инсталация е много по-лесно и разнообразието от продукти се превръща в плюс за Вас.

Друга добра практика, която да следвате при избора си, е ориентирането към устройства и стандарти с добра оперативна съвместимост (такива, които работят безпроблемно заедно) и които позволяват лесно надграждане след време.

Важно е всяко от устройствата, които избирате за инсталацията си, да могат да комуникират помежду си на общ език (техническият термин за този общ език е протокол), т.е. да бъдат съвместими едно с друго.

4. Какво е протокол за домашна автоматизация?

Протоколът за домашна автоматизация е набор от правила за комуникация между отделните устройства. Комуникацията става като от устройство на устройство се предават/приемат данни.

Едно от предизвикателствата на този етап от развитието на технологиите за домашна автоматизация е липсата на унифициран индустриален стандарт за тези протоколи. Повечето от марките на пазара предпочитат да ползват собствени патентовани технологии, което често затруднява потребителите при надграждането на системите им.

5. Кои са най-разпространените стандарти за домашна автоматизация?

Сред най-разпространените стандарти и технологии на пазара са Z-Wave, ZigBee, X10.

Z-Wave е радиочестотен протокол, който на територията на Европа оперира на честота 868.42 MHz. На тази по-ниска честота има по-малко смущения и генерираната дължина на вълната е по-голяма, което прави преминаването на сигнала през стени и предмети по-лесно. Устройствата, базирани на Z-Wave, се свързват чрез решетъчна мрежа (англ. mesh network) така, че всеки модул, който се добавя, допълнително усилва мрежата като цяло.

ZigBee ползва радиочестота 2.4 GHz. Съществува ZigBee Alliance, в който група корпорации разработват устройства за автоматизация, които спазват стандарта ZigBee. Това позволява прави възможна оперативната съвместимост на различни модули, независимо от това, кой е техният производител.

X10 е стандарт, който съществува още от 1970 година. Стандартът е един от първите, въведени в областта на домашната автоматизация. Първоначално се използва за обмен на информация през електрическата инсталация, но през годините X10 добавя и възможността за безжична комуникация.

6. Колко ще струва изграждането на умен дом?

Цената за внедряване на мрежа за домашна автоматизация зависи изцяло от това какво искате да автоматизирате и от устройствата, които ще изберете.

7. Трябва ли да автоматизирам всичко в дома си наведнъж?

Не. Можете да започнете със съвсем малки подобрения, като постепенно надграждате.

8. Системите за домашна автоматизация само за домове ли са подходящи?

Не. Устройствата и инсталациите за домашна автоматизация можете да ползвате във всякакви помещения и постройки, в които искате да автоматизирате процеси като отопление, осветление, климатизация и др.

9. Мога ли освен да автоматизирам процеси и да ги контролирам дистанционно?

Да. Едно от предимствата на домашната автоматизация е възможността за отдалечен контрол и дистанционно наблюдение. Можете да следите всички умни свързани устройства като за тази цел Ви трябва контролен център и Интернет достъп.

10. Как мога да пестя пари с автоматизирането на системите в дома ми?

С добре настроени правила за автоматичното регулиране на уредите и системите в дома Ви можете да намалите значително разходите на домакинството за отопление, осветление, електричество и др.

Един от начините да пестите енергия и разходи е настройването на автоматично изключване на осветлението, когато в дома Ви няма никой, намаляване на отоплението при достигната определена температура или спиране на климатика при отворен прозорец.

11. Какво е Z-Wave?

Z-Wave е технология, разработена специално за нуждите на домашната автоматизация от датската компания ZenSys през 90-те години на миналия век.

В момента Z-Wave е водещ международен стандарт за безжична комуникация, който се спазва от над 250 производители по цял свят. Благодарение на Z-Wave Alliance съществува богата екосистема от различни продукти на различни марки, които са изцяло съвместими помежду си и могат да бъдат съчетани в обща мрежа.

12. Как работи Z-Wave?

Z-Wave продуктите комуникират помежду си безжично в мрежа, която може да бъде следена и управлявана през телефон, таблет или настолен компютър.

Честотата, която Z-Wave технологията използва в Европа, е 868.42 MHz. Z-Wave устройствата работят на батерии и имат ниско електромагнитно излъчване.

13. Какъв е обхватът на Z-Wave?

Средният обхват между две Z-Wave устройства е около 100 метра.

14. Трудни ли са за инсталиране устройствата, базирани на Z-Wave?

Не. Устройствата са лесни за употреба и монтаж. Монтирането на повечето става с винтове или двойно залепващо тиксо. Има и такива, например умните контакти и разклонители, които е достатъчно да включите в съществуващ контакт. Инсталирането на някои продукти, като например заключващи механизми, може да отнеме повече време, но като цяло устройствата са лесни и удобни за монтаж.

15. Ще работи ли Z-Wave в една по-голяма къща?

Да. Устройствата Z-Wave оперират в рамките на т.нар. решетъчна мрежа (англ. mesh network), в която един продукт предава сигнала на друг, докато не бъде достигната крайната дестинация. По този начин системата значително увеличава обхвата си.

16. Какви са продукти съществуват, базирани на стандарта Z-Wave?

Z-Wave разполага с най-голямото разнообразие от продукти за домашна автоматизация. Сред най-популярните са устройства за контрол и автоматизация на осветлението, термостати, системи за сигурност, детектори за движение, дим, теч, актуатори за щори и гаражни врати.

17. Откъде да започна с избора на Z-Wave продукти?

Съветваме Ви първо да си направите списък с нещата, които искате да автоматизирате. След това можете да започнете да търсите устройства, които да отговарят най-точно на нуждите Ви.


Ако не сте открили отговора на въпрос, който Ви интересува, можете да се свържете с нас, за да Ви помогнем да изберете най-подходящото за домакинството Ви решение за домашна автоматизация.

Продължете с покупките